In 2002 is Raymon Grote Beverborg gestart met zijn eenmansbedrijf Raymon Grote Beverborg algemene dienstverlening.
In de begin periode werd er een breed scale aan werkzaamheden verricht.
Werkzaamheden als straatwerk, grondwerk, riolering, tuinaanleg en spoorwerken, zowel in aanneming als op urenbasis. Door de jaren heen werd het aanbod van werk in de infra-sector groter waardoor er al snel personeel aangenomen werd.


Er werd besloten om als bedrijf de focus te leggen op bestrating, grondwerken, sloopwerken en afvalinzameling.
In 2008 werd een perceel aangekocht in Bruchterveld. Vanuit deze vestigingsplaats is het werkgebied en machinepark uitgebreid om klanten volledig te kunnen ontzorgen van ontwerp tot uitvoering.
In het jaar 2014 is begonnen met een nieuwe bedrijfstak, het inzamelen van afval. De bedrijfstak is toegevoegd als aanvulling op onze sloopwerkzaamheden.


BEKIJK ONZE DIENSTEN

ONS

MATERIEEL

ONZE

RECENTE PROJECTEN


TERREIN INRICHTING COMPASS

Bij dit project hebben wij de volledige terrein inrichting verzorgd. De hal is door ons uitgevlakt waarna er beton gestort kon worden. Vervolgens hebben wij het bestaande parkeerterrein uitgebreid met een groot rangeerterrein voor trailers. Als eerste hebben we de hemelwaterafvoer, straatkolken en mantelbuizen ten behoeve van stroomkabels ingegraven. Daarna de zandbaan geprofileerd en verhardt met betonklinkers. Aansluitend hebben we een 200 stelconplaten geleverd en gelegd bij de laad-en los stations. Als laatste hebben we de lichtmasten geplaatst. Een mooi en omvangrijk project die naar volle tevredenheid van de klant is uitgevoerd.