grondverzet bestrating zand en puin

Bestrating

Machinaal bestratingen De laatste jaren word er binnen de infra-sector gestreefd naar maximale productie met minder fysieke arbeid. Hierdoor is het van groot belang om straatwerk voor zover mogelijk te mechaniseren. Denk hierbij aan machinaal egaliseren van zand/granulaat en machinaal verwerken/verleggen van bestratingsmateriaal.

Al in een vroeg stadium is RGB algemene dienstverlening begonnen met het machinaal egaliserenvan zandbanen, granulaatverhardingen. Hierdoor is veel tijdsbesparing gerealiseerd en is het fysieke werk voor de medewerkers sterk gereduceerd. Als gevolg hiervan is ook besloten om over te gaan tot het machinale verleggen van bestratingsmateriaal.

Ook het plaatsen van betonnen opsluitbanden, stelconplaten, betonplaten enz, verzorgen wij doormiddel van een vacuümsysteem. Deze zijn gemonteerd op onze kranen. Ook dit heeft geleid tot vermindering van het fysieke werk. Tevens heeft het gezorgd voor een bredere inzetbaarheid van de machines en de mogelijkheid om tegen een concurrerende prijs, de kwaliteit te kunnen leveren die verwacht wordt.